Όλα τα σκάφη αναψυχής και τα επαγγελματικά σκάφη που μετακινούνται και κυκλοφορούν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων είναι υποχρεωμένα να έχουν ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Στην All In One είμαστε πάντοτε δίπλα σας για κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη, βρίσκοντας για σας τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις για το σκάφος σας. Ασφαλείστε σήμερα το σκάφος σας εύκολα και γρήγορα, στα χαμηλότερα ασφάλιστρα που έχετε φανταστεί. Επιλέξτε All In One για πραγματικά φθηνή ασφάλεια σκάφους !

Ιπποδύναμη Ετήσια Ασφάλιστρα Εξαμηνιαία Ασφάλιστρα
0 - 30 37 € 30 €
31 - 50 48 € 30 €
51 - 75 58 € 32.5 €
76 - 100  62 € 32.5 €
101 - 150 75 € 40 €
151 - 200 84 € 44 €
201 - 250 90 € 47 €
   251 - 300     94.50 €    58 €    
    301 - 400     94.50 € 66.50 €

Στα ασφάλιστρα σκάφους περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεωτικές βάσει του νόμου 4256 (ΦΕΚ Α' 92/14-04-2014) καλύψεις:

  • Θάνατος και σωματικές βλάβες έως 500.000 ευρώ
  • Υλικές ζημιές έως 150.000 ευρώ
  • Θαλάσσια ρύπανση έως 150.000 ευρώ

--> Για σκάφη με ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 51 ΗP, διατίθεται τρίμηνη και τετράμηνη διάρκεια  - Ρωτήστε μας ! 

*Τα ασφάλιστρα αφορούν ταχύπλοα προσωπικής αναψυχής με χειριστή που κατέχει το δίπλωμα για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

 

>> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος <<